Spellingtest | Nederlandse spelling: werkwoorden

Schrijf je d, t, dt, tt of dd? Moet je een klinker toevoegen of juist niet? Het spellen van werkwoordsvormen is aan regels gebonden. In dit onderdeel kunt u testen in hoeverre u de regels kent en juist toepast.

Dit onderdeel bestaat uit 20 vragen.

Doe de test!