Test | Nederlandse spelling: algemeen

Schrijf je spelling test, spellingtest of spellingstest, lineaal of liniaal en sinasappel of sinaasappel? Spellen is aan regels en afspraken gebonden. In dit onderdeel test u in hoeverre u de regels kent en juist toepast.

Dit onderdeel bestaat uit 20 vragen.

Doe de test!