Werkwoordspelling

Je hebt 13 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 65 %

Indicatie hbo-niveau: maximaal twee fouten.

Meer dan twee fouten: extra leren en oefenen om dit onderdeel van de Nederlandse taal op hbo-niveau/wo-niveau te krijgen.

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wij stellen het op prijs als je zijn toets zo spoedig mogelijk beoordeel_ .

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Beoordeelt’ is een persoonsvorm. Dit kun je goed horen als je ‘beoordeelt’ vervangt door een werkwoord als ‘nakijkt’ of ‘smurft’. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit
geval de ik-vorm + t. Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor de docent’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com).
Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vin_ je het een probleem die toets nog even uit te stellen?

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin vervangen door ‘jij’. Het onderwerp van de zin is ‘jij’. Als ‘jij’ achter de persoonsvorm staat, schrijf je alleen de ik-vorm. Als je ‘vind’ vervangt door ‘maak’ of
‘smurf’, kun je goed horen dat er geen ‘t’ bij moet komen.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor de docent’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de
testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het is belangrijk te weten of hij voldoende tijd aan zijn huiswerk bestee_ heeft.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wij vertrouwen erop dat u zijn cijfer goed bereken_.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wie de nieuwe teamleider wor_, is nog onduidelijk.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Drie collega’s mel_en zich vorige week bij de directie om daar vragen over te stellen.

d

dd

Jouw antwoord:

d

dd

Feedback:

‘Meldden’ kun je in deze zin van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘meldden’ vervangt door een woord als ‘begaven’. ‘Meldden’ is een zwak werkwoord. Je schrijft hier
de ik-vorm (meld) plus ‘den’. Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor de docent’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com).
Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het nakijken van alle toetsen kos_e hem heel veel tijd.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Die docent had vooral vragen gesteld over de verplich_e leerstof.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Gisteren pra_en die leerlingen de problemen met hun docent uit.

praten

praatten

Jouw antwoord:

praten

praatten

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wij wisten niet dat we zo lang op uitslagen moesten wach_en.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Op die bijeenkomst wor_ je uitgelegd hoe je dat probleem kunt oplossen.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin niet vervangen door ‘jij’, maar wel door ‘jou’. ‘Je’ is in deze zin meewerkend voorwerp.
Op die bijeenkomst wordt jou (aan jou) uitgelegd hoe je dat probleem kunt oplossen. Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor de docent’ (via deze site direct
te bestellen bij bol.com).
Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Deze leerling benader_ zijn docenten nogal agressief.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Met genoegen kan ik u meedelen dat ik zijn opvolger een goede docent vin_.

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Het onderwerp bij de persoonsvorm ‘vind ’is ‘ik’.

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Dat het de leerlingen zo veel moeite zou kos_en, had ik niet verwacht.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Toen de minister de begroting behandel_ had, kreeg hij van alle kanten kritische vragen.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

“Wat dit inhou_, kan ik jullie nu nog niet vertellen”, zei mijn collega.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Je moet iemand geen cijfer geven als je hem niet geloof_.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Je moet haar wel helpen als je het beloof_ hebt.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Alle beantwoor_e vragen liet die docent door een collega lezen.

d

dd

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Beantwoorde’ is geen persoonsvorm, maar een bijvoeglijk naamwoord. Als je de zin van tijd verandert, hoor je dat ‘beantwoorde’ niet kan veranderen.
Als je ‘beantwoorde’ door bijvoorbeeld ‘belangrijke’ vervangt, zie je ook dat het een bijvoeglijk naamwoord is.
Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk; dus met één ‘d’. Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor de docent’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com).
Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dd

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het is ons beleid dat een docent een vraag van een leerling binnen drie werkdagen
beantwoor_.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt