Taaltesten Nederlands voor docenten

In het kader van taalbeleid is het van groot belang dat alle docenten de diverse spelling- en stijlregels van de Nederlandse taal kennen en kunnen toepassen. Alleen wie zelf die regels goed kent, kan werkstukken, verslagen, e.d. verantwoord en efficiënt corrigeren.

Over docententaaltest.nl

Als u alle opgaven van het gekozen onderdeel heeft doorgewerkt, ziet u hoeveel vragen er goed beantwoord zijn. Het daarmee corresponderende niveau is gebaseerd op de richtlijnen van het Europees ReferentieKader (ERK) en de taalniveaus 2F, 3F en 4F van de commissie-Meijerink.

De testuitslagen geven u een indicatie van het niveau waarop u de bovenstaande onderdelen van de Nederlandse taal beheerst.

Deze (derde) versie van Docententaaltest.nl staat online sinds 12 mei 2018.