Woordenschat

Je hebt 12 van de 15 vragen goed beantwoord.
Your score was: 80 %

Indicatie hbo-niveau: maximaal twee fouten.

Meer dan twee fouten: extra leren en oefenen om dit onderdeel van de Nederlandse taal op hbo-niveau/wo-niveau te krijgen.

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Zijn inbreng is marginaal te noemen.

positief (goed)

ondergeschikt (gering)

overdreven

Jouw antwoord:

positief (goed)

ondergeschikt (gering)

overdreven

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Die politicus deed een aantal markante uitspraken.

opvallende

onopvallende

agressieve

Jouw antwoord:

opvallende

onopvallende

agressieve

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is nu de moraal van dat verhaal?

strekking

afloop

invloed

Jouw antwoord:

strekking

afloop

invloed

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Dat is een minutieus onderzoek.

klein

interessant

heel nauwkeurig

Jouw antwoord:

klein

interessant

heel nauwkeurig

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

In het journaal werden navrante beelden getoond.

interessante

hartverscheurende

gedetailleerde

Jouw antwoord:

interessante

hartverscheurende

gedetailleerde

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Dat conflict kan escaleren.

uit de hand lopen

beëindigd worden

opgelost worden

Jouw antwoord:

uit de hand lopen

beëindigd worden

opgelost worden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de status-quo?

kerngedachte

toestand op dit moment

staat van dienst

Jouw antwoord:

kerngedachte

toestand op dit moment

staat van dienst

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Die dissidenten krijgen veel publiciteit.

guerrillastrijders

andersdenkenden

bepaald soort directeuren

Jouw antwoord:

guerrillastrijders

andersdenkenden

bepaald soort directeuren

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wie behoren tot deze alliantie?

deze groep bewoners

dit kerkgenootschap

dit bondgenootschap

Jouw antwoord:

deze groep bewoners

dit kerkgenootschap

dit bondgenootschap

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Zij stonden er apathisch bij te kijken.

zonder emoties

vriendelijk

verbijsterd

Jouw antwoord:

zonder emoties

vriendelijk

verbijsterd

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De boekhouder wordt van fraude verdacht.

ongewenste intimiteiten

bedrog

ernstige nalatigheid

Jouw antwoord:

ongewenste intimiteiten

bedrog

ernstige nalatigheid

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Welke sanctie heb je in gedachten?

mogelijkheid

oplossing

maatregel

Jouw antwoord:

mogelijkheid

oplossing

maatregel

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Dit tennistoernooi staat onder auspiciën van de KNLTB.

toezicht

invloed

druk

Jouw antwoord:

toezicht

invloed

druk

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Is iedereen op de hoogte van de procedure?

werkwijze

ontwikkeling

discussie

Jouw antwoord:

werkwijze

ontwikkeling

discussie

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Ik zal dat amendement steunen.

vernieuwende plan

voorstel tot wijziging van een wetsvoorstel

plan van aanpak

Jouw antwoord:

vernieuwende plan

voorstel tot wijziging van een wetsvoorstel

plan van aanpak